Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W związku z powyższym, właściwi Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa pomorskiego, każdego roku dokonują zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody, na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane laboratoria.

Laboratoria uprawnione do badania wody

Wykaz osób uprawnionych do pobierania wody


  • Oddział Higieny Komunalnej
  • czwartek, 12, grudzień 2013 01:39
  • piątek, 24, maj 2019 14:59

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco