Zgodnie z zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. W związku z powyższym, właściwi Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa pomorskiego, każdego roku dokonują zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody, na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowane laboratoria.

Laboratoria uprawnione do badania wody


  • Oddział Higieny Komunalnej
  • czwartek, 12, grudzień 2013 01:39
  • poniedziałek, 25, listopad 2019 08:51

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco