ZADANIA ODDZIAŁU HIGIENY KOMUNALNEJ:

 • koordynowanie działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa pomorskiego w zakresie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nad jakością wód kąpielisk oraz nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej;
 • sprawowanie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym (w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakości wód kąpielisk, w zakresie nadzoru nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej);
 • gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody z kąpielisk;
 • sporządzanie ocen stanu sanitarnego terenów, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, kąpielisk, opracowań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia;
 • wydawanie ocen i komunikatów dotyczących stanu sanitarno-higienicznego województwa;
 • prowadzenie i aktualizowanie w sezonie letnim serwisu kąpieliskowego dla nadzorowanych kąpielisk;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w I i II instancji w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej;
 • sprawowanie nadzoru nad powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz narad dla potrzeb własnych i pracowników powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej.

 • Oddział Higieny Komunalnej
 • wtorek, 03, grudzień 2013 21:07

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco