Szkodliwe czynniki biologiczne które mogą wystąpić na stanowiskach pracy w oczyszczalniach ścieków: pdf biologicze_czynniki_pracownik oczyszczalni ścieków (392 KB)
Przykładowa ocena ryzyka - pracownik oczyszczalni ścieków: pdf pracownik oczyszczalni sciekow_OR_2017 (512 KB)

Szkodliwe czynniki biologiczne które mogą wystąpić na stanowiskach pracy na składowiskach odpadów: pdf biologicze_czynniki_pracownik składowiska odpadów (396 KB)
Przykładowa ocena ryzyka – pracownik składowiska odpadów: pdf pracownik składowiska odpadow_OR_2017 (519 KB)

Wskazówki do oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki odpadami: pdf Biologiczne_skladowiska_wskazówki (633 KB)