art.2221 § 1 Ustawy Kodeks Pracy

W razie zatrudnienia pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych:

  • pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie,
  • a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki

Definicja czynników biologicznych

  • drobnoustroje komórkowe (bakterie, grzyby, pierwotniaki), w tym zmodyfikowane genetycznie
  • jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego (wirusy, wiroidy), w tym zmodyfikowane genetycznie
  • hodowle komórkowe
  • pasożyty wewnętrzne człowieka

Czynniki te mogą być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia.