Grupa zagrożenia

Wystąpienie choroby

Możliwość rozprzestrzeniania
w populacji

Profilaktyka i/lub leczenie

grupa zagrożenia 1

mało prawdopodobne

bez znaczenia

nie jest wymagane

grupa zagrożenia 2

możliwe

mało prawdopodobne

zazwyczaj możliwe

grupa zagrożenia 3/3**

istotne zagrożenie pracowników ciężką chorobą

wysoce prawdopodobne

zazwyczaj możliwe

grupa zagrożenia 4

istotne zagrożenie pracowników ciężką chorobą

wysoce prawdopodobne

zazwyczaj niemożliwe