• Pomieszczenie do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem leków cytostatycznych:
  • wydzielone,
  • posiadające wentylację mechaniczną zapewniającą 10-krotną wymianą powietrza oraz digestorium (dotyczy zakładów istniejących przed 7 października 2000 r.),
  • wyposażone w lożę laminarną (dotyczy zakładów uruchomionych po/oraz w dniu 7 października 2000 r.),
  • prawidłowo usytuowane, tzn. nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń służących do przechowywania środków spożywczych oraz przyrządzania i spożywania posiłków oraz nie znajduje się przy ciągach komunikacyjnych służących do ruchu pacjentów i odwiedzających,
 • Środki ochrony indywidualnej stosowane przy przygotowywaniu leków (rękawiczki, fartuchy, okulary, czepki, maski),
 • Sprzęt medyczny jednorazowego użytku (w przypadku, gdy nie jest możliwe jego odkażanie),
 • Odzież ochronna pracowników jednorazowego użytku,
 • Wydzielone miejsce w pomieszczeniu, w którym przygotowuje się leki cytostatyczne, na środki ochrony indywidualnej przeznaczone do zniszczenia (rękawiczki, fartuchy, czepki, maski),
 • Wydzielone miejsce w pomieszczeniu na środki ochrony indywidualnej przeznaczone do oczyszczenia (okulary),
 • Zakaz pracy z lekami cytostatycznymi kobietom w ciąży i okresie karmienia piersią,
 • Zakaz wykonywania przez  pracowników pracujących przy lekach cytostatycznych czynności, podczas których byłyby one narażone na promieniowanie jonizujące,
 • Instrukcja określająca zasady bezpiecznego wykonywania pracy podczas przygotowywania leków cytostatycznych,
 • Codzienna wymiana pościeli i bielizny chorych przyjmujących leki cytostatyczne.