Ocena oznakowania opakowania substancji lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie

 • Język sporządzenia oznakowania opakowania (polski),
 • Wielkość i czytelność czcionki,
 • Zgodność informacji zawartych na oznakowaniu opakowania z sekcją 2.2. karty charakterystyki,
 • Trwałość umieszczenia etykiety,
 • Kolor piktogramów (czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem),
 • Wyraźnie odróżnienie znaku ostrzegawczy od jego tła,
 • Informacje dotyczące substancji niebezpiecznej:

  • nazwa substancji określona zgodnie z wykazem substancji niebezpiecznych,
  • nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie substancji do obrotu (producenta, importera, dystrybutora),
  • znak/znaki ostrzegawcze, opisane i prawidłowej wielkości,
  • treść zwrotów R,
  • treść zwrotów S,
  • obecność zwrotów S1, S2 i S45,
  • obecność zwrotów S2 i S46,
  • numer WE,
 • „Oznakowanie WE” (w przypadku substancji objętych wykazem),
 • Informacje dotyczące mieszaniny niebezpiecznej:

  • nazwa handlową lub informację o przeznaczeniu mieszaniny,
  • nazwa handlową lub informację o przeznaczeniu mieszaniny,
  • nazwa lub imię i nazwisko, adres i numer telefonu podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie substancji do obrotu (producenta, importera, dystrybutora),
  • nazwa lub nazwy substancji chemicznych niebezpiecznych wchodzących w skład mieszaniny,
  • znak/znaki ostrzegawcze, opisane i prawidłowej wielkości,
  • treść zwrotów R,
  • treść zwrotów S,
  • ilość (masa lub objętość) mieszaniny w opakowaniu (dla mieszaniny przeznaczonej do sprzedaży dla konsumenta),
 • Wymagane informacje dla mieszaniny niebezpiecznej wymagającej szczególnego oznakowania,
 • Zaopatrzenie w odpowiednie zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci opakowania substancji/mieszaniny niebezpiecznej oferowane w sprzedaży dla konsumentów (jeśli tego wymagają przepisy szczególne),
 • Zaopatrzenie w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie opakowanie substancji/mieszaniny niebezpiecznej oferowane w sprzedaży dla konsumentów (jeśli tego wymagają przepisy szczególne),
 • Nazwa substancji/mieszaniny,
 • Przeznaczenie,
 • Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie do obrotu,
 • Rodzaj i wielkość opakowań.

 • Zakres kontroli
 • niedziela, 15, grudzień 2013 03:29
 • poniedziałek, 16, lipiec 2018 09:45

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco