• Spełnienie kryteriów dla całkowitej biodegradacji tlenowej,
 • Oznakowanie opakowania detergentu:
  • trwałe i czytelne,
  • nazwa i nazwa handlowa produktu oraz producenta,
  • znak towarowy i dane osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie do obrotu
  • adres, adres mailowy, numer telefonu, pod którym dostępny jest arkusz danych składników przeznaczony dla personelu medycznego
  • informacje w języku polskim,
  • występowanie graficznego przedstawianie owoców, które mogą wprowadzać użytkownika w błąd (w przypadku detergentu ciekłego),
  • wykaz zawartości składników (w tym środki konserwujące, enzymy, substancje dezynfekujące, rozjaśniacze optyczne, kompozycje zapachowe),
  • nazwy substancji z kompozycji zapachowych mogące powodować alergie w stężeniach przekraczających 0,01 % wagowo,
  • adres strony internetowej, na której można zapoznać się z wykazem składników,
  • ułożenie składników detergentu w porządku malejącym wg wagi z podziałem na właściwe zakresy procentowe (wagowe),
  • zwyczajową nazwę chemiczną lub nazwę chemiczną wg IUPAC, nr CAS oraz nazwa z Farmakopei Europejskiej dla poszczególnych składników,
 • Przeznaczenie/zastosowanie detergentu,
 • Rodzaj opakowania i pojemność,
 • Nazwę środka powierzchniowo czynnego w detergencie.