• Wyznaczenie funkcjonariusza odpowiedzialnego za handel (podmiot wprowadzający do obrotu prekursory kategorii 2),
 • Zgłoszenie aktualnych danych osobowych funkcjonariusza do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • Rejestracja u Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych,
 • Uaktualnianie w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych adresu zakładu, w którym wytwarza się lub z którego prowadzi się handel prekursorami kategorii 2,
 • Dokumentacja transakcji zmierzających do wprowadzania  do obrotu prekursory kategorii 2 (jeżeli wymagane),
 • Zawartość następujących informacji w dokumentach handlowych dotyczące transakcji:
  • nazwa prekursora narkotyków kategorii 2,
  • ilość i wagę prekursora narkotyków kategorii 2/ ilość i wagę mieszaniny/ procentową zawartość każdego prekursora narkotyków kategorii 2 będącego składnikiem mieszaniny,
  • nazwa i adres dostawcy, dystrybutora, odbiorcy,
 • Zawartość deklaracji klienta dotyczącą wykorzystania prekursorów i zgodność z obowiązującym wzorem,
 • Przechowywanie dokumentacji transakcji zmierzających do wprowadzania do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 przez okres 3 lat (od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce ich wprowadzenie do obrotu),
 • Zawartość nazwy substancji na etykiecie prekursorów narkotyków kategorii 2,
 • Przekazanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu przez wprowadzającego do obrotu prekursory narkotyków kategorii 2 informacji dotyczące ilości tych substancji wykorzystanych lub dostarczonych każdemu odbiorcy.