Przepisy dotyczące prowadzenia działalności związanej z wykorzystaniem promieniowania jonizującego i niejonizującego

  1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 792)
    1. Przyjmowanie i załatwianie spraw
    2. Wydawanie zgód

Drukuj