1. Meble szkolne i przedszkolne - normy
  2. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży
  3. Sale zabaw dla dzieci
  4. Szkoły wolne od dymu tytoniowego
  5. Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych. Bezpieczne formy i zalecenia higieniczno-sanitarne
  6. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące tornistrów szkolnych
  7. Plecaki szkolne - ulotka
  8. Higieniczna organizacja procesu nauczania
  9. Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami
  10. Stanowiska GIS w sprawie szczotkowania zębów