Choroby zakaźne to choroby wywołane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza),toksyczne produkty (jad kiełbasiany), a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą szerzyć się różnymi drogami: przez kontakt bezpośredni (z osoby na osobę), drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania, przez kontakt seksualny, przez wkłucie bezpośrednio do organizmu na zakażonej igle czy strzykawce, a także przez owady, które spełniają funkcje nośników.

Zgłaszanie chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów oraz biologicznych czynników chorobotwórczych do państwowej inspekcji sanitarnej

Choroby Zakaźne:

pdf Światowy dzień gruźlicy (321 KB)

Informacje nt. rotawirusów i norowirusów/GIS

Europejski portal zdrowia (oficjalny portal Unii Europejskiej dotyczący zdrowia publicznego) zawiera liczne informacje na temat kwestii związanych ze zdrowiem oraz na temat działań podejmowanych na szczeblu UE i na forum międzynarodowym w dziedzinie zdrowia. Głównym celem tego portalu tematycznego jest udzielanie obywatelom UE wszechstronnych informacji o inicjatywach i programach zdrowotnych realizowanych na szczeblu UE. Portal ma za zadanie pomóc w realizacji celów UE w dziedzinie zdrowia publicznego, wywierając pozytywny wpływ na zachowania społeczne i działając na rzecz trwałej poprawy poziomu zdrowia publicznego w 27 państwach członkowskich UE.

link do strony "ZDROWIE - UE"