ZADANIA ODDZIAŁU PRZECIWEPIDEMICZNEGO:

  • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa pomorskiego, prowadzenie rejestrów chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów z powodu zakażenia, lub choroby zakaźnej, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
  • sporządzanie sprawozdań i raportów w zakresie chorób zakaźnych i szczepień ochronnych,
  • sprawowanie  nadzoru nad dochodzeniami epidemiologicznymi i koordynowanie działań przeciwepidemicznych,
  • udział w programach profilaktyki zdrowotnej,
  • koordynowanie realizacji Programu Szczepień Ochronnych na terenie województwa pomorskiego,
  • magazynowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, zgodnie z obowiązkowym Programem Szczepień Ochronnych,
  • prowadzenie rejestru Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (tzw. NOP-y),
  • kontrole w zakresie szczepień ochronnych w podmiotach leczniczych, dla których powiat jest organem założycielskim, lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym,
  • nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w podmiotach leczniczych, dla których powiat jest organem założycielskim, lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym,
  • gromadzenie, analiza, raportowanie danych dotyczących drobnoustrojów alarmowych zarejestrowanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa pomorskiego,
  • analiza szpitalnych ognisk epidemicznych  i działań przeciwepidemicznych podejmowanych/koordynowanych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych i PPIS,
  • koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego/stanu zagrożenia epidemicznego oraz epidemii/stanu epidemii.

  • Oddział Epidemiologii i Statystyki
  • niedziela, 08, grudzień 2013 00:33
  • czwartek, 04, październik 2018 09:12

© 2006 - 2019 WSSE w Gdańsku. | Polityka wykorzystania cookies

realizacja: Nabucco